Booking 

Du må være over 18 år for å gjøre en booking. Bookingen kan gjøres pr telefon eller e-post. Bookingbekreftelse sendes via e-post kort tid etter at avtalen er gjort.

 


Betaling

Alle aktiviteter må være betalt på forhånd. Dagsaktiviteter og kortere opplegg kan betales kontant ved fremmøte. Ved fakturering må kvittering fremvises innen vi starter. Aktiviteter med varighet over et døgn må være betalt i sin helhet 1 uke før aktiviteten gjennomføres.

 


Forsikring/sikkerhet

Deltakere/kunder (ev. foresatte eller ansatte ved gjeldende instans) på våre opplegg er ansvarlige for å skaffe reiseforsikring og eventuell avbestillingsforsikring eller andre forsikringer kunden ser behov for. Over Skog og Heiberg AS kan ikke holdes ansvarlig for ulykker og skader som måtte oppstå som følge av forhold utenfor vår kontroll.

Deltakere/kunder (ev. foresatte eller ansatte ved gjeldende instans) er ansvarlige for å vurdere deltakers fysiske- og mentale form i forhold til innholdet i den aktuelle turen. Vi i Over Skog og Heiberg AS forbeholder oss retten til å nekte kunders deltakelse i aktiviteter dersom dette utgjør en risiko for kunden selv, andre deltakere eller vår stab.

Deltakere/kunder (ev. foresatte eller ansatte ved gjeldende instans) må signere en egenerklæring der man tar ansvar for deltakelse i aktiviteten.

 


Avbestilling

Avbestillinger må gjøres skriftlig/via e-post. Avbestilling som gjøres mer enn seks uker før aktivitetens start refunderes med 100% av allerede innbetalt sum. Avbestilling som skjer mellom seks og tre uker før aktivitetens start refunderes med 50% av innbetalt sum. Avbestilling innenfor de tre siste ukene før aktivitetens start, refunderes ikke med mindre det er inngått en spesiell avtale mellom kunden og Over Skog og Heiberg AS.

 


Endringer i programmet kan bli nødvendig

Over Skog og Heiberg AS forbeholder seg retten til å avlyse eller endre alle typer aktiviteter av hensyn til sikkerhet eller andre uforutsette hendelser, fram til aktivitetens start. Endringer i programmet påvirker ikke prisen som er gitt. Aktiviteter som avlyses av Over Skog og Heiberg AS refunderes i sin helhet.

 


Utstyr

Over Skog og Heiberg AS holder det som er nødvendig av turutstyr i forhold til lavvo, primus, ved, hundeutstyr osv. Enkle måltider inngår også i prisene. For alle deltakere under 18 år er det foresattes/ansatte ved gjeldende instans sitt ansvar at barna er skikket og utstyrt for deltakelse. Kunden/deltaker/foresatt må stille med klær, sko, sovepose og liggeunderlag til turene. Info om dette samt om skyssordning gis til hver enkelt i forbindelse med booking.

 

 

 

Kontakt info

Adresse:
Blivgodtvegen, 2823 Gjøvik

Tlf:
902 903 52

Epost:
post@overskogogheiberg.no

 Kart til campen